Добре дошли!

Сватбата е церемония, в която двама души сключват брак. Традициите и обичаите варират в различните култури, етнически групи, религии, държави и социални прослойки. Повечето сватбени церемонии включват размяната на брачни клетви, получаването на подаръци и публичното признаване на брака от лице, имащо законовото право да го обяви за официален. Съхраняването на живота и продължаването на рода са най-важните ценности за човека. Затова сватбата, която отбелязва създаването на ново семейство, е особено голям празник.

събота, 27 февруари 2010 г.

Място на сключване на граждански брак

Къде и как да сключим граждански брак е право на избор на всеки, който е решил да направи тази важна стъпка в живото си.
Съгласно:Семейният кодекс
Чл. 8. (1) Встъпващите в брак избират свободно общината, в която да сключат брак.
(2) Бракът се сключва публично на място, определено от кмета на общината.
(3) Бракът може да бъде сключен и на друго място по преценка на длъжностното лице по гражданското състояние при наличие на уважителни причини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар